r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Akty prawne

Akty prawne dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy Wysokie

 

UCHWAŁA NR XIV/97/2016RADY GMINY WYSOKIE z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wysokie

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY WYSOKIE z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wysokie i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XIV/94/2016 RADY GMINY WYSOKIE z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIV/95/2016 RADY GMINY WYSOKIE z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wysokie

UCHWAŁA NR XIV/96/2016 RADY GMINY WYSOKIE z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

 

UCHWAŁA NR XXVII / 185 / 2017 RADY GMINY WYSOKIE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wysokie

UCHWAŁA NR XXVII / 186 / 2017 RADY GMINY WYSOKIE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wysokie i zagospodarowania tych odpadów

 

 
 
 
 
 
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software