r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Gminne inwestycje 2017
Najważniejsze inwestycje zrealizowane w Gminie Wysokie w 2017 roku:
 
 1. Utworzenie przedszkola samorządowego w miejscowości Wysokie 
  – koszt 598941,37 zł termin zakończenia: sierpień 2017
 2. Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Giełczew Pierwsza 
  – koszt 306038,72 zł termin zakończenia: sierpień 2017
 3. Przebudowa drogi gminnej nr 107329L od km 0+091 do km 0+828 w miejscowości Nowy Dwór – koszt 601026,96 zł
 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 107302L dr. woj. 842 – Słupeczno – dr. pow. 2311L w miejscowości Słupeczno” – koszt540872,64 zł; 
 5. Umocnienie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 107321L do km 0+200 do km 0+520 oraz od km 1+084 do km 1+509 w miejscowości Słupeczno – koszt: 358025,41 zł;
 6. Przebudowa drogi gminnej nr 107317 L od km 0+000 do km 0+890 w miejscowości Łosień, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r. – koszt: 476055,85 zł 
 7. Budowa chodnika przy drodze woj. Maciejowie Starym – koszt 299854,70 zł 
 8. Przebudowa drogi gminnej Nr 107325L w miejscowości Rezerwa od km 0+000 do km 0+250 - koszt 143135,68 zł
 9. Przebudowa drogi powiatowej w Biskupiu - koszt 300000,00 zł
 10. Modernizacja remizy OSP w Zabłociu - koszt: 42000,00 zł
 
   
  

 

 

Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software