r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Gminne inwestycje 2016

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2016 roku:

  • Odbudowa drogi gminnej nr 107296L od km 1+027,25 do km 1+745 w miejscowości Giełczew Pierwsza.

Koszt zadania: 277 tys. zł.

  • Budowa zatoki autobusowej wraz z ciągiem pieszym do Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem oraz budowa ogrodzenia pomiędzy zatoką parkingową a placem szkolnym

Koszt zadania: 140 tys zł.

  • Wykonanie robót budowlanych w zakresie aranżacji korytarzy budynku Urzędu Gminy Wysokie.

Koszt zadania: 140 tys. zł.

  • Konserwacja gruntowa ciek S, na odcinku 2,728 km wraz z oczyszczeniem źródła rzeki Wierzbówki w gminie Wysokie.

Koszt zadania: 334 tys. zł.

 

   

Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software