r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Gminne inwestycje 2015
  • Odbudowa drogi gminnej nr 107299L od km. 0+005 do km 0+319 w miejscowości Giełczew Pierwsza, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014r. Wartośc zadania: 128 875,69 zł. Inwestycja dofinansowana w 80% ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
 
  • Dostawa kruszywa drogowego na wykonanie robót konserwacyjnych na drogach gminnych i wewnętrznych. Wartość zadania: 88379,27 zł.
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software