r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Gminne inwestycje 2014

LP

Nazwa zadania

Koszt ogółem

Kwota

dofinansowania

Środki

własne

1.

Remont ulic w Wysokiem: Warszawskiej,
Kościelnej, Krótkiej i Ogrodowej

268 tys. zł.

-------------------

268 tys. zł.

2.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków –
dofinansowanie z PROW 2007-2013

720 tys. zł.

409 tys. zł.

311 tys. zł.

3.

Remont drogi gminnej w Nowym Dworze,
droga NPBDL

523 tys. zł.

262 tys. zł.

261 tys. zł.

4.

Remont drogi w Stolnikowiźnie,
dofinansowanie z FOGR

176 tys. zł.

130 tys. zł.

46 tys. zł.

5.

Budowa murka i chodnika w Wysokiem przy parku,
dofinansowanie z PROW 2007-2013

130 tys. zł.

85 tys. zł.

45 tys. zł.

6.

Remont drogi w Giełczwi Kolonii

206 tys. zł.

190 tys. zł.

38 tys. zł.

7.

Budowa chodnika w Maciejowie Starym,
współpraca gmina - województwo

292 tys. zł

117 tys. zł.

175 tys. zł.

 

Ogółem

2 mln. 315 tys

1 mln. 193 tys. zł.

1 mln 144 tys. zł.

Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software