r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Gminne inwestycje 2013

LP

Nazwa zadania

Wartość

Kwota dofinansowania

Środki własne

1.

Remont drogi powiatowej Giełczew
– Sobieska Wola, współpraca Gmina
- Powiat

965 tys. zł.

483 tys. zł.

482 tys. zł.

2.

Kamień na drogi gminne

97 tys. zł.

-

97 tys. zł.

3.

Remont drogi w Słupecznie- dofinansowany
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

211 tys. zł.

120 tys. zł.

91 tys. zł.

4.

Remont drogi w Giełczwi Drugiej

129 tys. zł.

-

129 tys. zł.

5.

Remont Świetlicy w Giełczwi Pierwszej,
dofinansowany z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich

54 tys. zł.

25 tys. zł.

29 tys. zł.

Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software