r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Gminne inwestycje 2011

Przebudowa drogi gminnej nr 107308 L w m. Dragany w km 0+013 do km. 1+500.
Wartość zadania: 296838,19 zł
 
Przebudowa drogi gminnej Nr 107330 L od km. 2+050 do km 2+055 w m. Biskupie Kolonia
Wartość zadania: 317105,98 zł
 
Przebudowa drogi gminnej nr 107307 L w m. Zabłocie w km. 2+326,20 – 2+780,4
Wartość zadania: 426994,61 zł.
 
Przebudowa drogi gminnej w m. Giełczew Pierwsza od km. 0+020 do km. 0+295
Wartość zadania: 132373,82 zł.
 
Zakup i dostawa 1650 ton kruszywa drogowego na remonty dróg gminnych w roku 2011.
Wartość zadania 94406,90 zł.
 
Modernizacja drogi gminnej nr 107321 L w m. Słupeczno w km. 0+488 – 1+060 na odcinku 572 mb.
Wartość zadania: 233424,21 zł.
 
Przebudowa drogi gminnej nr 107 339 w m. Wysokie w km. 0+009 – 0+165,50.
Wartość zadania: 94406,90 zł.
 
Przebudowa drogi gminnej nr 107311 L od km. 1+150 do km 1+700 w m. Kajetanów.
Wartość zadania: 263683,49 zł.
 
„Odnowienie i zagospodarowanie centrum miejscowości Giełczew Pierwsza”
Wartość zadania: 329739,46 zł.
Inwestycja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie: Odnowa i rozwój wsi.
 
Modernizacja istn. układu odprowadzania ścieków sanitarnych z Zespołu Szkół w Wysokiem wraz z budową biologicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Młyńskiej w Wysokiem
Wartość zadania: 415000 zł.
Inwestycja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie: Odnowa i rozwój wsi.

Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software