r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Gminne inwestycje 2010
”Rozbudowa drogi gminnej nr 107300L (droga woj. 835 – Józefin – Łosień – droga pow. 2309L) na odcinku od km 0+000,00 do km 1+988,00 w miejscowościach Łosień i Giełczew Pierwsza – GminaWysokie”
Inwestycja współfinansowana z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego w Lublinie na lata 2007-2013.
Wartość projektu: 885984,45
 
Przebudowa drogi gminnej Nr 107303L w m. Guzówka od km. 1+153 do km. 1+603 na odcinku 0,450 km.
Wartość projektu: 172937,01 zł
 
Modernizacja drogi gminnej Nr 107325L w m. rezerwa od km. 0+250 do km. 0+800 na odcinku 0,550 km
Wartość projektu: 203485,11 zł.
 
Zakup i dostawa 1200 ton kruszywa drogowego na remonty dróg gminnych w roku 2010.
Wartość zadania: 61180,56 zł.
 
Remont nawierzchni drogi powiatowej Józefin – Jabłonowo w m. Łosień – 756 mb.
Wartość projektu: 208127,66 zł.
 
Remont nawierzchni drogi powiatowej Spławy – Stara Wieś w m. Spławy na odcinku 620 mb.
 
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wysokie i Łosień oraz   przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wysokie.
Wartość projektu 4046239,32 zl.
Inwestycja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
 
Modernizacja i doposażenie budynku pełniącego funkcje społeczno – kulturalne w Wysokiem
Wartość projektu 400690,06 zł
Inwestycja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie: Odnowa i rozwój wsi.
 
Budowa placów zabaw w Wysokiem i Maciejowe Starym wraz z imprezami promującymi te inwestycje.
Wartość łączna 63000 zł.
Inwestycja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie: „Małe projekty”
 
Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Draganach uczestniczącej w  Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
Wartość 667 000 zł
Inwestycja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego. Priorytet VI – Środowisko i czysta energia.
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software