r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Gminne inwestycje 2009
Budowa chodnika, miejsc parkingowych oraz utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Wysokiem
Wartość zadania: 121756,00 zł.
 
Przebudowa drogi gminnej nr 107295 L w m. Kajetanów – Giełczew II w km. 2+567,6 do km 4+103,44
Wartość zadania: 372607,64 zł.
 
Przebudowa drogi gminnej nr 107303 L w m. Nowy Dwór od km 2+150 do km 2+900 na odcinku 0,750 km i włączenie do drogi gminnej Nr 107304 L na odcinku 0,030 km
Wartość zadania: 207556,57 zł.
 
Przebudowa drogi gminnej Nr 107326 L w m. Maciejów Stary (Cegielnia) od. km. 0+50 do km 0+250 na odcinku 0,200 km.
Wartość zadania: 92827,48 zł.
 
Modernizacja drogi gm. Nr 107298 L w m. Stolnikowizna w km. 0+400 do km. 0+900,
Wartość zadania: 126996,40 zł
 
Zakup i dostawa 2000 ton kruszywa drogowego na remonty dróg gminnych w 2009 r.
Wartość zadania: 99600,80 zł.
 
Wioska internetowa – Centrum kształcenia w Wysokiem.
Wartość zadania: 100 000 zł.
Inwestycja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software