r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Gminne inwestycje 2008

Przebudowa drogi gminnej nr 107323 L w m. Słupeczno w km 0+000 do km 0+546
Wartość zadania - 196291,23 zł.
 
Modernizacja drogi gminnej nr 107311 L w miejscowości Kajetanów od km 0+000 do km 0+400 na odcinku 400 mb.
Wartość zadania 145320,30 zł.

Modernizacja drogi gminnej nr 107324 L w m. Rezerwa na odcinku 550 mb.
Wartość zadania: 202755,34 zł.


Modernizacja drogi powiatowej wraz z chodnikiem w miejscowości Giełczew Druga -725 mb.
Wartość zadania: 459526,97 zł.

Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Antoniówka - 800 mb.
Wartość zadania: 194325,26

Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Łosień - 200 mb


Zakup i dostawa 1600 ton kruszywa drogowego na remonty dróg gminnych w 2008 roku
Wartość zadania: 86129,00 zł.

Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej Nr 107330 L i drogi dojazdowej do pól i gospodarstw w m. Biskupie - Kolonia
Wartość zadania: 250809,73 zł.

Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software