r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Gminne inwestycje 2007

Odbudowa drogi gminnej NR 107319 L w m. Słupeczno od km. 0+000 do km. 0+370
Wartość robót – 125296,54 zł.

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2311 L Józefin – Jabłonowo km 0+360 km 1+045 (685 mb)
Wartość robót – 137117,08 zł.

Remont nawierzchni dróg gminnych nr 107315 L i Nr 107296 L w m. Giełczew Kolonia na odcinku 0,723 km
Wartość robót – 139465,87 zł

Modernizacja drogi gminnej Nr 107318 L w m. Łosień na odcinku 235 mb.
Wartość robót – 40453,77 zł.

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 107307 L Biskupie - Zabłocie w m. Biskupie od km. 0+000 do km 1+100
Wartość robót – 186285,46 zł.

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2311 L Józefin - Jabłonowo 200 mb.
Wartość robót 62743,00 zł.

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 107343 L w m. Wysokie w km 0+000 do 0+604 na odcinku 0,604 km.
Wartość robót – 74569,55 zł

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2297 L Zaraszów - Kąty - Wysokie 460 mb.
Wartość robót - 100140,35 zł.

Zakup i dostawa 1700 ton kruszywa drogowego na remonty dróg gminnych w roku 2007.
Wartość zadania – 93696,00 zł.

Odbudowa drogi gminnej Nr 107304 l w m. Maciejów Stary /Cegielnia/ w km 0+400 do 0+620
Wartość robót – 76472,28 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 107330 L do m. Biskupie Kolonia na odcinku 0,740 km, 0+000 do km 0+740
Wartość robót – 124401,33 zł.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107309 L w m. Wysokie na odcinku 0,443 km od km rob. 0+422 do km 0+865
Wartość robót – 112601,49 zł.

Przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 107309 L od km 0+422 do km 0+865 w m. Wysokie ul. Lubelska odcinek 443 m.
Wartość robót – 121200,35 zł.

Odbudowa drogi gminnej Nr 107304 L w m. Maciejów Stary /Cegielnia/ w km rob. 0+620 do 0+750 i drogi gminnej nr 107326 L w m. Maciejów Stary /Cegielnia/ w km 0+000 do 0+050
Wartość robót – 67953,76 zł.

Modernizacja drogi gminnej Nr 107308 L w m. Dragany od km 0+013 do km 0+213
Wartość robót – 39485,91 zł.
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software