r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Gminne inwestycje 2006

Zakup i dostawa 1000 ton kruszywa drogowego/mieszanka sortowana 5-20 mm na remonty dróg gminnych w roku 2006.
Wartość robót – 48620,00 zł.

Remont miejsc przełomowych powstałych po okresie zimowym na drodze gminnej nr 107295 L w m. Kajetanów w ilości 219,0 m2
Wartość robót – 26450,82 zł.

Odbudowa drogi gminnej nr 107304 L w km. rob. 0+000 do 0+350 w miejscowości Maciejów Stary/Cegielnia/ odcinek 350 mb.
Wartość robót – 109524,28 zł.

Odbudowa drogi gminnej nr 107325 L w m. Rezerwa od km 0+800 do km 1+200
Wartość robót – 99998,40 zł.

Remont drogi gminnej nr 107325 L w m. Rezerwa odcinek długości 80,00 mb.
Wartość robót – 17190,29 zł.

Wykonanie nawierzchni na drodze dojazdowej do remizy OSP w Dragonach
Wartość robót – 5856,00 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107310 L w m. Wysokie ul. Czysta, odcinek od km 0+014 do km 0+264
Wartość robót – 112044,19 zł.

Modernizacja drogi gminnej nr 107298 L w m. Stolnikowizna w km. 0+000 do 0+400
Wartość robót – 133770,44 zł.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107309 L w m. Wysokie ul. Lubelska na odcinku 432 mb. km rob:
0+000 do km 0+432
Wartość robót - 88168,61 zł

Modernizacja drogi gminnej nr 107302 L w m. Słupeczno od km 0+030 do km 0+300
Wartość robót – 74555,42 zł.

Kamień – dodatkowe zamówienie
Wartość robót – 5699,78 zł.

 Modernizacja drogi powiatowej Nr 2312 L Wysokie – Biskupie na dł 1893 m.
Wartość robót – 3047286,61 zł.
Inwestycja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Budowa Zespołu rekreacyjno-kulturalnego przy remizie-świetlicy oraz remizy-świetlicy w Nowym Dworze
Koszt inwestycji 582553,17 zł
Inwestycja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – 2004-2006

 Roboty remontowe Szkoły Podstawowej przy ul. Kościelnej Ocieplenie ścian.
Wartość robót – 103500,704 zł.

Ocieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiem
Wartość robót – 103500,74 zł.

Modernizacja instalacji elektrycznej stacji wodociągowej Maciejów Nowy (Jabłonowo)
Wartość robót – 69516,76 zł.

Budowa przepompowni na sieci wodociągowej w Giełczwi II
Wartość robót – 77230,14 zł.

Informatyzacja Urzędu Gminy

Inwestycja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software