r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Gminne inwestycje 2005

Przebudowa chodników w m. Wysokie
Wartość robót – 107480,17 zł.

Budowa (obudowa) drogi gminnej nr 107327 L na odcinku od km 0+000 do km 0+300 w m. Nowy Dwór
Wartość robót – 82566,90 zł.

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2297 L Zaraszów – Kąty - Wysokie w m. Wysokie od km 012+011 do km 12+571
Wartość robót – 119517,15 zł.

Zakup i dostawa 1400 ton kruszywa drogowego/mieszanka sortowana 0-32 mm na remonty dróg gminnych roku 2005.
Wartość robót – 63196,00 zł.

Budowa drogi gminnej Nr 107307 L w m. Zabłocie od km 0+405 do km 0+680
Wartość robót – 98237,39 zł

Przebudowa nawierchni drogi gminnej Nr 107315 L w m. Giełczew Kolonia od km 0+000 do km 0+600
Wartość robót – 68529,84 zł

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2310 L Maciejów – Antonówka  -Tokarówka od km 1+500 do km 2+000
Wartość robót – 73810,00 zł.

Odbudowa drogi gminnej nr 107327 L na odcinku od km 0+300 do km 0+550 w m. Nowy Dwór.
Wartość robót – 77852,68 zł.

Odbudowa drogi gminnej nr 107327 L na odcinku od km
0+550 do km 736,85.
Wartość robót – 65142,40 zł.

Budowa drogi gminnej Nr 107307 L w m. Zabłocieo d km 0+405 do km 0+680
Wartość robót – 44297,48 zł.

Budowa drogi gminnej nr 107306 L na odcinku od km 0+751,3 do km 0+901,4 w m. Guzówka.
Wartość robót – 36891,58

Budowa ogrodzenia wokół budynku Urzędu Gminy w Wysokiem
Wartość robót – 55249,99 zł.

Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Giełczwi
Wartość robót – 34003,22 zł.

Remont Budynku SP w Wysokiem ul. Kościelna.
Wartość robót – 173235,99 zł

Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software