r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku - przyjmowanie wniosków w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysokiem

26-01-2021

Wójt Gminy Wysokie informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Uwaga! Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i w trosce o zdrowie Mieszkańców, wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysokiem, w małej sali na parterze.

 

Wnioski można składać w terminie od 1 lutego 2021 roku do 1 marca 2021 roku. (I termin)

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć:
- faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

II termin: od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2001).

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Termin wypłat dotacji: 1 – 30 kwietnia 2021r.

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydana informacja będzie załącznikiem do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

 

Do pobrania:

edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software