r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie dot. wodomierzy

05-08-2019

Zawiadamia się mieszkańców gminy Wysokie o konieczności zgłaszania uszkodzonych wodomierzy oraz zerwanych plomb.

Zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba, która:     
- uszkadza wodomierz główny,   
- zrywa lub uszkadza plomby,     
podlega karze grzywny do 5000 zł.

Powyższe informacje należy zgłosić do Urzędu Gminy pokój nr 8, osobiście lub telefonicznie 846806206.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software