r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXIX sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

16-11-2017

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXIX sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia  XXVII i XXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wysokiena lata 2016-2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Maciejowie Starym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Franciszka Kamińskiego w Maciejowie Starym .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi Pierwszej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi Pierwszej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wysokie na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wysokie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software