r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

26-01-2021

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 29 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wysokiem.

Proponowany porządek obrad sesji:

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXI  sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

9. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy Wysokie.

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                                                                                                                      Andrzej Deruś                                         

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software