r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

12-11-2020

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XIX sesji  Rady Gminy.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wysokie za rok szkolny 2019/2020.

5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych składanych na dzień 31 maja 2020 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wysokie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wysokie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wysokie pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wysokie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

13. Zamknięcie obrad XX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

 

                                Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                                               Andrzej Deruś

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r, poz. 713) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software