r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XVII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VII kadencji

08-09-2016

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie, informuje że XVII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 9 września 2016 /piątek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XVI sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Lubelskim  przy realizacji zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 107302 L dr.woj.842-Słupeczno –dr.pow.2311L w miejscowości Słupeczno od km 0 + 060 do km 1 + 000” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostki organizacyjnej zaliczanej do sektora finansów publicznych dla której organem prowadzącym jest Gmina Wysokie .
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Gminy.

 

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                        Krzysztof  Pop

 

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2013 r, poz .594 ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady .

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software