r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

05-05-2020

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 8 maja 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XV sesji oraz XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały NrIX/51/2019 Rady Gminy Wysokie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Wysokie pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego na realizację zadania publicznego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowo, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2019 Rady Gminy Wysokie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Wysokie za wybitne osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wysokie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 14. Zamknięcie obrad XVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Wysokie
                                                                                                 Andrzej Deruś

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software