r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XVI Sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

04-08-2016

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie, informuje że XVI sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 12 sierpnia 2016 /piątek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XV sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiem na realizację zadania publicznego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wysokie w latach 2016-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości/ SKR  w miejscowości Antoniówka.
 8. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wysokie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
 11. Zapoznanie radnych Rady Gminy ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku.
 12. Zaopiniowanie herbu Gminy.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Gminy.

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Krzysztof  Pop

 

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2013 r, poz .594 ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software