r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XV sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

14-02-2020

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XV sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 21 lutego 2020r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XIV sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Antoniówka stanowiącej własność gminy Wysokie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wysokie stanowiącej własność gminy Wysokie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wysokie, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wysokie w 2020 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wysokie.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Informacja Wójta Gminy z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy Wysokie.

                               

                                Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                                                   Andrzej Deruś

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r, poz. 506) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software