r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XIV sesja Rady Gminy Wysokie

23-12-2019

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XIV sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 30 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wysokie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Wysokie na rok 2019/2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Wysokie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wysokie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy Wysokie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych Rady Gminy Wysokie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wysokie na 2020 rok.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Informacja Wójta Gminy z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.

19. Zapytania i wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy Wysokie.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software