r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XII sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

05-11-2019

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XII sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 12 listopada 2019r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem.
6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/91/12 Rady Gminy Wysokie w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wysokie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wysokie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wysokie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wysokie.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Wysokie.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wysokie.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
15. Informacja Wójta Gminy z pracy od ostatniej sesji rady Gminy.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy Wysokie.

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                                                                                                  Andrzej Deruś

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r, poz. 506) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software