r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Wydłużenie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Lublinie

07-06-2016

Starostwo Powiatowe w Lublinie informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców i klientów od dnia 1 czerwca 2016r. we wtorki zostaną wydłużone godziny pracy urzędu.

We wtorki w godzinach 7.00 – 17.00 będą pracowały wydziały bezpośrednio obsługujące klientów:
  • Wydział Architektoniczno – Budowlany
  • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  • Wydział Geodezji z wyłączeniem filii
  • Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa z wyłączeniem filii
W tych godzinach również będzie otwarty Punkt Obsługi Klienta oraz Kasa.
Jednocześnie we wtorki oraz w pozostałe dni tygodnia inne wydziały będą pracowały w godzinach 7.30 – 15.30
W związku z powyższym czas pracy Starostwa w poszczególnych dniach tygodnia przedstawia się następująco:
  • Poniedziałek: 7.30 – 15.30
  • Wtorek: 7.30 – 15.30, 7.00 – 17.00 (ww wydziały)
  • Środa: 7.30 – 15.30
  • Czwartek: 7.30 – 15.30
  • Piątek: 7.30 – 15.30
Dzięki wprowadzonej zmianie mieszkańcy będą mogli „przed pracą” czy „po pracy” m.in. złożyć wniosek, niezbędne dokumenty, odebrać decyzję,  prawo jazdy czy dowód rejestracyjny, a także uzyskać informację nt rozpatrywanej sprawy.
Starostwo przypomina również, że wiele spraw administracyjnych załatwić można drogą elektroniczną, z każdego miejsca, przez całą dobę. W tym celu założyć należy konto na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej), potwierdzić je profilem zaufanym, czyli bezpłatnym podpisem elektronicznym, służącym do uwierzytelniania obywateli w systemie e-administracji. Platforma zapewnia szereg korzyści: nie trzeba odwiedzać urzędu, stać w kolejce ani podawać wielokrotnie tych samych danych, sam profil zaufany natomiast zastępuje w kontaktach z administracją podpis odręczny. Użytkownik loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera sprawę, jaką chce załatwić, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym i następnie przesyła do urzędu.
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software