r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

VI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

25-03-2019

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że VI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 28 marca 2019r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Wysokie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wysokie w 2019 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
8. Zamknięcie obrad VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

 

                                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                 Andrzej  Deruś

 

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software