r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

V sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

21-02-2019

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że V sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wysokie na lata 2019- 2021 .  
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości .
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wysokie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wysokie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2020 rok .
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad V sesji Rady Gminy Wysokie VIII kadencji.
 

                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                  Andrzej Deruś

  

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2017 r, poz .1875.ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software