r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Uchylenie rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków

10-02-2020

Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 lutego 2020 w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krasnostawskiego, lubelskiego i świdnickiego.

Rozporządzenie Wojewody

 

Oznacza to, że na wskazanych wcześniej jako obszary zapowietrzone terenach wojewoda zezwala na: wyprowadzanie z gospodarstwa i wprowadzanie do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 2) wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 3) organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; 4) wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego; 5) przemieszczanie i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 6) transport mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane: 3 a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

 
Tym sposobem, na wskazanych wcześniej jako obszary zagrożone terenach wojewoda uchyla zakaz: przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, 2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, 3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, 5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, 6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software