r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Raport o stanie Gminy Wysokie za 2018 rok

20-05-2019

Informujemy o możliwości zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Wysokie za 2018 rok.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Wysokie przedstawia Radzie Gminy Wysokie Raport o stanie Gminy Wysokie za rok 2018, w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport został złożony przez Wójta Gminy Dorotę Dobrzyńską do Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 23 maja 2019 r. 
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
Mając na uwadze w/w przepisy prawa informuję, iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wysokie za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Wysokie. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Wysokie odbędzie się 30 maja 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 maja 2019 r. (środa), do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy u pracownika zajmującego się obsługą Rady Gminy.  Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy a także w sekretariacie Urzędu Gminy-biurze obsługi Rady, ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie, pokój nr 11
 
Poniżej do pobrania treść raportu o stanie Gminy Wysokie za rok 2018, złożonego przez Wójta Gminy Wysokie – Dorotę Dobrzyńską:

 

Raport o stanie Gminy za 2018rok.

 

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software