r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Punkt potwierdzania profili zaufanych już działa w Urzędzie Gminy Wysokie

23-11-2020

W Urzędzie Gminy Wysokie otworzyliśmy punkt potwierdzania profili zaufanych. W punkcie tym można potwierdzić, przedłużyć ważność lub unieważnić profile zaufane ePUAP.

Czym jest profil zaufany?
Profil Zaufany ePUAP to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Działa on podobnie jak odręczny podpis – identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Wykorzystując Profil Zaufany klient może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.
 
Do czego można wykorzystać profil zaufany?
Serwisy, do których daje dostęp profil zaufany, to między innymi:
- ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
- PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS
- CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
- obywatel.gov.pl – serwis informacyjny o usługach publicznych
- biznes.gov.pl – serwis informacyjny dla przedsiębiorców
- Krajowy Rejestr Karny – serwis Ministerstwa Sprawiedliwości
- Emp@tia – serwis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- podatki.gov.pl - Portal podatkowy (rozliczenia PIT itd.)
- pacjent.gov.pl - Internetowe konto pacjenta (wizyty lekarskie, skierowania, e-recepty)
 
Dzięki posiadaniu profilu zaufanego możemy m. in.:
- zweryfikować i rozliczyć podatki (np. PIT)
- złożyć wniosek o dowód osobisty
- dopisać się do spisu wyborców
- uzyskać odpisy aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu
- zgłosić urodzenie dziecka
- złożyć wniosek Rodzina 500+
- składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i Urzędzie Skarbowym
- złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
- wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 
Aby utworzyć profil zaufany należy:
1. Założyć konto na stronie pz.gov.pl.
2. Złożyć wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego w postaci elektronicznej.
3. W okresie do 14 dni od daty przesłania wniosku, zgłosić się do Punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego.
4. Punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer pesel, identyfikator użytkownika
5. Punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.
 
Punkt potwierdzający działa w sekretariacie Urzędu Gminy tel: 846806206 u pracownika Urzędu Pana Grzegorza Wójcika.
Zapraszamy do korzystania z tego udogodnienia.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software