r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Prosimy o wypełnienie ankiety

11-12-2019

Analiza popytu na usługi związane z realizacją projektu planowanego do złożenia w ramach konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19 w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Gmina Wysokie przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne). Celem przedmiotowego projektu będzie efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Wysokie w celu osiągnięcia korzyści społecznych i gospodarczych w wymiarze lokalnym, a także regionalnym. W związku z powyższym chcielibyśmy włączyć Państwa w etap planowania przedsięwzięcia. Prosimy więc o wypełnienie anonimowej ankiety dzięki czemu będziemy mogli uzyskać szczegółowe informacje w zakresie preferowanych przez Państwa usług kulturalnych.
Ankieta będzie dostępna w dniach: 11-18 grudnia 2019 r.
 
Ankieta dostępna jest pod linkiem:

https://forms.gle/JgonRSK7vchokG6d9

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software