r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Ofensywa inwestycyjna Gminy Wysokie w 2019 roku

17-10-2019

Gmina Wysokie w 2019 r. rozpoczęła prawdziwą ofensywę inwestycyjną. Zakończono prace dociepleniowe przy Zespole Szkół w Wysokiem, trwa budowa stołówki oraz remont budynku po byłym posterunku policji, do końca bieżącego roku przebudowanych zostanie ponad 2 kilometry dróg gminnych. Poniżej przekazujemy informacje o najważniejszych tegorocznych inwestycjach na terenie gminy.

  1. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Gminie Wysokie
Zakończyły się prace przy budynku szkoły w Wysokiem. W ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej docieplone zostały fundamenty oraz ściany zewnętrzne, wymieniono instalację elektryczną oraz założono oświetlenie energooszczędne, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, zmodernizowano istniejącą kotłownię olejową oraz ułożono nowy parkiet na sali gimnastycznej. Całkowity koszt projektu wyniósł 2 816 963,71 zł z czego dofinansowanie z UE 1 454 384,22 zł. Prace wykonane w 2019 r. kosztowały prawie 700 000 zł.
 
 
2. Remont budynku po byłym posterunku policji
 
Zaawansowanie prac przy budynku po byłym posterunku policji wynosi ok. 40%.
W ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej przeprowadzona zostanie kompleksowa rewitalizacja budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne. Koszt inwestycji to prawie 900 000 zł z czego 632 966,90 zł stanowi dofinansowanie zewnętrzne. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 30 września 2020 r. Koszty jakie gmina poniesie w 2019 r. na realizację inwestycji wyniosą ok. 400 000 zł.
 
 
 
 
3. Budowa stołówki przy Zespole Szkół w Wysokiem
 
Budowa stołówki dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.4 Rewitalizacja Obszarów Wiejskich. W wyniku realizacji projektu powstanie ogólnodostępna stołówka dla mieszkańców naszej gminy. Koszt inwestycji wyniesie około 1 800 000 zł z czego 1 254 651,42 stanowi dofinansowanie z UE. Zaawansowanie prac wynosi 25%. W 2019 r. gmina wyda ok. 550 000 zł na realizację inwestycji, planowane zakończenie prac to 30 września 2020 r.
 
 
 
 
 
4. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Słupeczno oraz Nowy Dwór uszkodzonych na skutek gwałtownego spływu wód opadowych
 
Pozyskaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę 732 m drogi
w miejscowości Słupeczno oraz 999 m drogi w miejscowości Nowy Dwór. Łączny koszt tych inwestycji to 1 229 225,10 zł z czego 983 379,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, a 245 846,10 zł stanowi wkład własny gminy.
Na drodze w miejscowości Słupeczno położona została już nowa nawierzchnia asfaltowa, a zaawansowanie robót wynosi ponad 80%. W Nowym Dworze trwają prace przy podbudowie drogi. Zaawansowanie robót wynosi ponad 30%. Inwestycje zakończą się do 15 listopada bieżącego roku.
 
    
 
 
5. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Giełczew Pierwsza (Baldachów)
 
W dniu 2 października otwarty został przetarg na modernizację drogi gminnej w Giełczwi Pierwszej. Wpłynęły 4 oferty, najkorzystniejsza na kwotę 241 698,08 zł. Droga zostanie utwardzona nawierzchnią asfaltową na odcinku 384 m. Dotację na ten cel w wysokości ok. 150 000 zł pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software