r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Wysokie

12-11-2019

Gminne uroczystości związane ze 101. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą pod przewodnictwem ks. Zbigniewa Cąkały w kościele parafialnym w Wysokiem przy udziale orkiestry dętej z Zakrzewa. W uroczystej liturgii czynny udział wzięły władze samorządowe Gminy Wysokie, a homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Maksymowicz – proboszcz parafii Wysokie, który m.in. przypomniał zgromadzonym życiorys Romualda Traugutta dyktatora powstania styczniowego.

Po mszy świętej, korowód złożony z orkiestry dętej, pocztów sztandarowych, władz samorządowych oraz przybyłych gości i mieszkańców udał się pod pomnik ku czci poległych w czasie II wojny światowej. Na miejscu, poczet flagowy składający się z uczniów z Zespołu Szkół w Wysokiem, wciągnął na maszt flagę narodową oraz odegrany został hymn państwowy. Następnie kwiaty złożyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Wysokie, dyrektorzy szkół z terenu Gminy, przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Wysokie oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
Następnie uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie orkiestry udali się na cmentarz parafialny, gdzie na grobie poległych żołnierzy września 1939 roku zostały złożone kwiaty, orkiestra odegrała marsz żałobny, a ich pamięć uczczono minutą ciszy. W następnej kolejności, uczestnicy uroczystości udali się do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie głos zabrała Wójt Gminy Wysokie – Dorota Dobrzyńska, która w swoim wystąpieniu m.in. przypomniała czym jest obecnie patriotyzm.
Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych, rozpoczęła się część artystyczna. Najpierw na scenie zaprezentował się zespół działający przy Gminnym Ośrodku Kultury. Następnie montaż słowno-muzyczny pt. „Niepodległa. Niepokorna” zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół w Wysokiem. Na koniec uroczystości koncert piosenek patriotycznych zaprezentowała orkiestra dęta z Zakrzewa.
W obchodach wzięły udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy Wysokie: Wójt Gminy – Dorota Dobrzyńska, Zastępca Wójta – Łukasz Kaliński, Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Deruś, Sekretarz – Beata Sagan oraz radni i sołtysi, dyrektorzy szkół z terenu gminy, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Urszula Kalińska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Paweł Policha, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Wysokie, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wraz z pocztem sztandarowym, Polskiego Stronnictwa Ludowego wraz z pocztem sztandarowym, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” wraz z pocztem sztandarowym, druhowie gminnych jednostek OSP oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Poczty sztandarowe: szkół z terenu Gminy Wysokie, Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego Dworu, Maciejowa Starego, Wysokiego oraz Zabłocia.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software