r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Lokalny Program Rewitalizacji - zgłaszanie uwag

28-04-2017

W związku z zakończeniem prac nad projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wysokie na lata 2016-2022” prosimy o zgłaszanie uwag i opinii do dokumentu.

Program rewitalizacji powstawał przy udziale mieszkańców oraz reprezentantów różnych środowisk społecznych i gospodarczych gminy. Rewitalizacja jest procesem, który powinien być realizowany na obszarach, gdzie występują w ponadprzeciętnej skali problemy społeczne oraz powiązane z nimi problemy gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe. Dlatego, w wyniku przeprowadzonych analiz przyjęto, że program rewitalizacji będzie realizowany w miejscowościach Wysokie oraz Dragany. Na potrzeby formułowania programu zrealizowano cykl spotkań konsultacyjnych oraz badania ankietowe. Proces konsultacji społecznych domyka prace nad programem oraz stwarza szanse na możliwie pełne uwzględnienie oczekiwań mieszkańców w finalnej wersji opracowania. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów dostępnych do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy Wysokie.
 
 
Uwagi do powyższego dokumentu można składać osobiście w Urzędzie Gminy Wysokie, ul. Nowa 1 bądź pocztą elektroniczną na adres ug@ugwysokie.lbl.pl.
 
 
 
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software