r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Komunikat PPIS w Lublinie

25-07-2019

Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2, 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 poz. 1252)

Podmioty (zakłady) prowadzące produkcję pierwotną to osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa rolne lub punkty skupu. Ww. wniosek należy złozyć osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie - ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin lub przesłać pocztą na ww. adres.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software