r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Kolejne środki unijne płyną do Gminy Wysokie

26-08-2020

„Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Wysokie” to nazwa kolejnego projektu, na którego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Na liście projektów wybranych do dofinansowania Gmina Wysokie została sklasyfikowana na 2. miejscu z maksymalną ilością 100 punktów. O środki z osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gmina ubiegała się w partnerstwie z Parafią Wysokie.
Co zostanie wykonane za pozyskane pieniądze?
  1. Kompleksowa modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i zakupem wyposażenia,
  2. Rewitalizacja terenu przy rzece Wierzbówce w Wysokiem,
  3. Rewitalizacja zbiornika wodnego w Wysokiem,
  4. Parking przy ul. Jana Kazimierza,
  5. Modernizacja sceny za budynkiem GOK,
  6. Prace naprawcze kopca ziemnego, zbiorowej mogiły żołnierzy rosyjskich z okresu I wojny światowej w miejscowości Giełczew Druga.
Partner projektu -Parafia w Wysokiem wykona następujące zadania:
  1. Renowację budynku Kościoła Parafialnego w Wysokiem (wymiana instalacji elektrycznej) wraz z zakupem wyposażenia wystawienniczego i oświetlenia obiektu z zewnątrz
  2. Oznakowanie pomników przyrody na terenie cmentarza parafialnego.
Wymienione zadania zostaną wykonane do końca roku 2022. Cały koszt inwestycji to kwota 2 340 090 zł, z czego pozyskane środki to 1 604 556 zł.
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software