r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

IX sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

26-07-2019

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że IX sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 5 sierpnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
6. Zapoznanie z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wysokie za I półrocze 2019 roku.
7. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości nr 618 położonej w obrębie ewidencyjnym 22 Wysokie, stanowiącej własność Gminy Wysokie.
8. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości nr 619 położonej w obrębie ewidencyjnym 22 Wysokie, stanowiącej własność Gminy Wysokie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wysokie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wysokie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Wysokie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Rady Gminy Wysokie.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
15. Informacja Wójta Gminy z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Wysokie
 
                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Wysokie
                                                                                                                                                Andrzej Deruś                     
 
 
Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r, poz. 506) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software