r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

IV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

14-01-2019

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 17 stycznia 2019r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowanu następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/93/08 Rady Gminy Wysokie z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie utworzenia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok .

7. Zakończenie obrad IV sesji Rady Gminy Wysokie VIII kadencji.

                                                

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                                                                                                               Andrzej Deruś

 

                                                                                                   

 Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r, poz. 994  ze zm.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software