r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Inwestycje drogowe na terenie gminy Wysokie

11-09-2020

Samorząd Gminy Wysokie w swoich planach inwestycyjnych stawia na rozwój infrastruktury drogowej jako jednego z kluczowych obszarów swojego działania. Dobre, równe drogi i chodniki są gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców i warunkują szerokorozumiany rozwój Gminy. Przyglądamy się realizowanym obecnie, zakończonym w bieżącym roku i planowanym jeszcze na obecny rok inwestycjom drogowym.

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Giełczwi Pierwszej. Ścieżka (chodnik) o nawierzchni asfaltowej wraz z barierkami powstał wzdłuż drogi powiatowej, łącząc Ośrodek Zdrowia ze Szkołą Podstawową. Zadanie zostało zrealizowane przy współpracy z Powiatem Lubelskim. Całkowita wartość zadania to: 392 500 zł.
2️⃣ Przebudowa ulic: Strażackiej, Czystej oraz Jana Kazimierza w Wysokiem wraz z budową chodnika w ciągu ulicy Strażackiej i Czystej. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania to: 620 000 zł.
3️⃣ Przebudowa ulic Miłej i Szkolnej w Wysokiem wraz z budową chodnika (utwardzonego pobocza). Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania to: 285 000 zł.
4️⃣ Modernizacja drogi powiatowej Wysokie – Spławy - Bychawa (tzw. „droga do Bychawy”). Długo oczekiwany remont tej drogi stał się faktem. Obecnie układana jest nowa nawierzchnia, trwa budowa chodników, skarpowanie rowów i poboczy. Zadanie realizowane jest przy współpracy Gminy Wysokie z Powiatem Lubelskim. Środki pozyskane zostały również z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania wynosi prawie 13 000 000 zł, koszt poniesiony przez Gminę Wysokie w 2020 roku to 700 000 zł, a planowany na rok 2021: 497 413 zł.
5️⃣ Budowa nowego mostu na rzece Wierzbówce w Wysokiem wraz z dojazdami. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Infrastruktury i Powiatu Lubelskiego.
W ramach inwestycji poza mostem wykonana zostanie przebudowa ul. Czystej na odcinku od ul. Jana Kazimierza do końca miejscowości Wysokie wraz z budową chodnika oraz przebudowa ul. Jana Kazimierza na odcinku do ul. Młyńskiej. Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji. Całkowity koszt inwestycji to 2 683 109 zł. Gmina Wysokie dokłada do zadania 684 574 zł.
6️⃣ W Kajetanowie zostanie przebudowana droga gminna (dokończenie odcinka za kapliczką do końca zabudowań) w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego WL). . Przebudowa obejmuje 450 m. odcinek. Całkowita wartość planowanej inwestycji to 157 000 zł.
7️⃣ W ramach remontów cząstkowych ze środków własnych Gminy wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej w Łosieniu (odcinek o długości 400 m) oraz nakładkę asfaltową na ul. Miłej (odcinek ok. 60 m od oczyszczalni do ul. Strażackiej). Do końca roku zostanie wykonana nakładka asfaltowa na drodze gminnej na odcinku o długości ok. 350 m w miejscowości Maciejów Stary (Cegielnia).
8️⃣ W ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. w miejscowości Wysokie zostanie wykonany remont (wykonanie nakładki asfaltowej) na ul. Młyńskiej. Zadanie obejmuje 90 m odcinek od oczyszczalni do ul. Jana Kazimierza.
9️⃣ Ze środków Ministerstwa Infrastruktury, Powiatu Lubelskiego i Gminy Wysokie do końca roku 2020 zostanie przebudowana droga powiatowa w Draganach wraz z budową chodnika (łącznik przy remizie OSP o długości 655 m). Inwestycja jest na etapie wyboru wykonawcy robót.
Jednocześnie Władze Gminy mają ambitne plany dot. infrastruktury drogowej na przyszły rok. Zgłoszone zostały do przebudowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych następujące odcinki dróg gminnych:
Guzówka – łącznik pomiędzy drogą wojewódzką 835, a drogą powiatową.
Guzówka - 700 m. odcinek drogi stanowiący połączenie z Nowym Dworem.
Giełczew Druga – droga gminna przez miejscowość wraz z budową chodnika.
Ponadto zostaną złożone wnioski na tzw. „powodziówki” oraz w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 
 
 
 
 
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software