r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

27-11-2020

Warto zapoznać się z apelem GOPSu skierowanym do mieszkańców gminy Wysokie.

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY

Szanowni mieszkańcy,

          W tym trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii koronawirusa zwracamy się do Was ze szczególną prośbą o wspólne podejmowanie działań mających na celu wsparcie ludzi w potrzebie. W ramach akcji Wspieraj Seniora każdy może nieść pomoc osobom starszym
i samotnym. Skierujmy uwagę i zainteresujmy się osobami w swoim otoczeniu – być może ktoś z sąsiadów potrzebuje pomocy, wsparcia, jest osobą chorą, starszą, samotną.
Bardzo prosimy o wzajemną troskę i pomoc sąsiedzką , na tyle, na ile jest to możliwe.
Informujemy, że osobami do kontaktu w sołectwach są sołtysi oraz radni. Można zgłaszać takie osoby bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem pod nr tel. 84-680-62-47

Przypominamy jednocześnie o potrzebie przestrzegania zasad higieny oraz o znanej już metodzie DDM: dystans, dezynfekcja, maseczka. Wierzymy, że rozwaga, życzliwość i otwartość na wzajemne wsparcie pozwoli łatwiej wytrwać w zaistniałej sytuacji.

Wszystkim Wam życzmy zdrowia i przypominamy, że jako GOPS jesteśmy gotowi do udzielania wszelkiej możliwej pomocy osobom tego wymagającym.

 
„WSPIERAJ SENIORA”
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem informuje, że przystąpił do programu „WSPIERAJ SENIORA”  ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Koszty zakupów pokrywa Senior.
Realizacja usługi wsparcia nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
Informujemy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności wsparcia udziela rodzina. Instytucje pomocowe podejmują działania w przypadku kiedy osoby nie posiadają rodziny lub pomoc z ich strony jest niemożliwa.
W ramach Programu została uruchomiona specjalna infolinia. Numer Infolinii: 22 505 11 11
Dzwoniąc na powyższy numer telefonu Seniorzy mogą zgłaszać swoje potrzeby. Zgłoszenie trafia do naszego Ośrodka, gdzie pracownik weryfikuje to zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, polegającą w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym adresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym art. spożywcze, środki higieny osobistej.
 

Wsparcie dla osób starszych, samotnych oraz przebywających w kwarantannie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem informuje, że nadal pełni dyżur każdego dnia pod numerem telefonu 513-805-426 oraz 513-807-132  w godzinach 7:00 – 19:00. 

Pod tym numerem osoby starsze, samotne, niesamodzielne, bez rodziny oraz osoby przebywające w kwarantannie mogą zgłaszać swoje potrzeby dotyczące wsparcia w formie produktów żywnościowych, zakupu leków, pomocy psychologicznej lub innej potrzeby.

Zwracamy się z prośbą do rodzin i sąsiadów o pomoc osobom starszym w zakupach, zaopatrzeniu w leki oraz załatwianiu spraw urzędowych, bądź przekazaniu informacji o potrzebie udzielenia pomocy pod w/w numer telefonu. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy, gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.

 
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software