r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Informacja - Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

07-08-2013

Wójt Gminy Wysokie informuje, że Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. /Dz.U. z 2013r., poz.789/ zmieniony został wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.Nowy, obowiązujący wniosek  można pobrać  w Urzędzie Gminy  Wysokie / pok. nr 8/  lub z załącznika, który publikujemy poniżej.
Wnioski  przyjmowane będą od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2013r. 

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2013 roku  wynosi 81,70 zł  na 1 ha użytków rolnych.  /Limit oblicza się mnożąc 86 l oleju napędowego  x powierzchnia użytków rolnych w ha x 0,95 zł /.

Do wniosków należy dołączyć  faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2013r. do 31.07.2013 r.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wysokie /pok. nr 8/  lub pod numerem telefonu  849806206 wew. 37
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software