r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Informacja - Pomoc żywnościowa w formie paczek

01-09-2016

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) informujemy, że jest możliwe uzyskanie pomocy żywnościowej w formie paczek składających się z artykułów żywnościowych.

Pomoc żywnościowa kierowana będzie do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku oraz spełniają kryteria określone: w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /tj. Dz. U. z 30 stycznia 2015 r. poz. 163 z późn. zm./ i 150% kryterium dochodowego określonego
w art. 8 w/w ustawy tj:
  • nie więcej niż 951 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • nie więcej niż 771 zł miesięcznie na osobę w rodzinie
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem przystąpił do realizacji Programu (PO PŻ) i zbiera informacje o liczbie osób wymagających pomocy w celu złożenia stosownego zapotrzebowania do Banku Żywności w Lublinie.
 
Osoby i rodziny spełniające w/w wymogi wymagające wsparcia w postaci pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do dnia 30 września 2016 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem.
Osoby, które dotychczas otrzymały żywność z Podprogramu 2015 i nadal chciałyby korzystać z w/w pomocy powinny ponownie zgłosić się do GOPS.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software