r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy VII Kadencji

11-07-2018

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wysokie, odbędzie się w dniu 13 lipca 2018 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej GBP w Wysokiem.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr IX /44/2015 z dnia 18.09.2015 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej  na 2018 rok .

6. Zamknięcie obrad XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Krzysztof  Pop

 

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software