r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Informacja dla lokalnych instytucji i przedsiębiorców

10-08-2016

Wojewoda Lubelski zaprasza instytucje publiczne oraz przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, przyjętego ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863).

               Karta Dużej Rodziny to jeden z instrumentów polityki rodzinnej państwa, którego celem jest tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodzin wielodzietnych,  promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz jej pozytywnego wizerunku w społeczeństwie, a także zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci z dużych rodzin. Funkcjonowanie Programu ma sprzyjać rodzinom z trojgiem i więcej dzieci w korzystaniu z oferty kulturalnej, sportowej czy edukacyjnej, jak również zmniejszać codzienne wydatki z rodzinnego budżetu.
 Realizacja podstawowego celu jakim jest poprawa warunków funkcjonowania dużych rodzin nie będzie jednak w pełni możliwa  bez zaangażowania instytucji publicznych i sektora biznesowego: Przystąpienie do programu Karta Dużej Rodziny daje korzyści nie tylko rodzinom, ale również wspierającym je instytucjom. Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia nabywają prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych. Przyczynia się to do zwiększenia rozpoznawalności i zainteresowania oferta firmy, pomaga kreować jej atrakcyjny wizerunek społeczny oraz wpływa na możliwość budowania długotrwałych relacji z klientami.
Nie jest istotne czy działalność prowadzona jest lokalnie, czy ma zasięg regionalny. Ważne jest przede wszystkim zrozumienie idei i chęć udzielania wsparcia  rodzinom, które podjęły trud wychowania większej liczby dzieci.
 
           Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie deklaracji  dostępnej na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie www.lublin.uw.gov.pl, w której podmiot określi, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź preferencje może zaoferować oraz odesłanie jej na adres: krd@lublin.uw.gov.pl lub wypełnienie formularza poprzez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/formularz-zgłoszenia-kdr.
    Po weryfikacji formularza uzgodnione zostaną szczegółowe warunki współpracy
i podpisana zostanie umowa z Wojewoda Lubelskim. Przekazane zostaną również materiały promocyjne, logo i naklejki ze znakiem „ Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, a dane firmy zamieszczone zostaną na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
     Ogólnopolski charakter Programu to również szansa na zainteresowanie oferta lubelskich instytucji i promowania Lubelszczyzny jako regionu otwartego na potrzeby polskich rodzin.
 
      Podmioty zainteresowane uczestnictwem w Programie Karta Dużej Rodziny, uzyskają wszelkie niezbędne informacje od pracowników Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod numerem telefonu 81 74 24 148 lub 81 74 24 405, codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00, a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software