r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Harmonogram zebrań wiejskich

08-09-2020

Przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich, których głównym tematem będzie podział funduszu sołeckiego na rok 2021.

 
Środki funduszu sołeckiego zostają przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. To zebranie wiejskie decyduje o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego. Planowane zadanie musi mieścić się w budżecie dla danego sołectwa lub wspólnych zadań kilku sołectw – nie jest możliwa realizacja zadań, które nie będą mieściły się w  planowanych środkach funduszu i wymagałyby dodatkowo środków własnych gminy. Kwota funduszu w poszczególnych sołectwach wyliczana jest na podstawie liczby mieszkańców zameldowanych stale i tymczasowo na terenie danego sołectwa.
 
Zachęcamy aby planować zadania poprawiające jakość życia, estetykę wsi, np. przystanki autobusowe, kosze na śmieci, znaki kierunkowe, place i skwery, siłownie zewnętrzne, itp. W zadaniach inwestycyjnych mogą to być remonty, wyposażenia świetlic, szkół – wszystkie zadania, które pozwolą na realizacje zadań w posiadanym budżecie. Aby móc zaplanować środki w budżecie funduszu sołeckiego, złożone propozycje powinny być dobrze przemyślane oraz skonsultowane z mieszkańcami. Koszty zadań tak muszą być tak oszacowane aby wpisane raz w budżet gminy nie podlegały zmianom i przesunięciom. Zachęcamy do współdecydowania o podziale środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok i liczny udział w zebraniach.
 
 
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software