r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Ferie zimowe w roku 2020 - ORGANIZATOR ODWOŁUJE WYJAZD!

04-12-2019

AKTUALIZACJA - ze względu na zbyt małą liczbę chętnych osób organizator odwołuje wyjazd na ferie zimowe. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje wyjazd na ferie zimowe w 2020r. W ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Koszt jaki ponoszą rodzice to: 399,00 za turnus + koszt transportu.

Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia - urodzonych po 1 stycznia 2004 r., których co najmniej jedno z rodziców / prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno - rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

Uczestnicy zobowiązani sa dostarczyć:

1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica / opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - obowiązkowo.

2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wczesniej opisanymi wymogami

3. Podpisane oświadczenie o RODO

 

Miejsce wypoczynku:

Sądelska 90A, 34-531 Murzasichle

Termin: 13.01.2020 - 22.01.2020

Dane Koordynatora:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

biuro w Krasnymstawie

tel: 825761416, e-mail: mar_goll@op.pl

osoba kontaktowa - Mariusz Gołębiowski - tel: 507751786

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Wysokie, w sekretariacie do dnia 13.12.2019r.

 

Załączniki do pobrania:

Karta kwalifikacyjna 

Oświadczenie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software