r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Ferie zimowe dla dzieci

17-12-2015

Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna” i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizują ferie zimowe dla dzieci w 2016 roku w ośrodku kolonijnym "U Ziomka" w Murzasichle. Szczegółowe informacje poniżej:

 
INFORMACJA O FERIACH ZIMOWYCH W 2016 ROKU
 
WARUNKI
Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia, których
co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:
  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna
  2. Zaświadczenie z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami. Proszę
    o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 
 Wypoczynek zorganizowany w Ośrodku ' U Ziomka ' w malowniczej wsi Murzasichle, ul. Sądelska 90A, 34-531 Murzasichle.
Koszt całego turnusu – 300zł + koszt transportu
Data:
1. Turnus 19.02.2016 - 28.02.2016
 
DANE KOORDYNATORA
 
Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna” i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
biuro w Krasnymstawie:
ul. Podwale 6/107
22-300 Krasnystaw
tel/fax: (82) 576 14 16
 
osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software