r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wysokie

24-11-2017

Informujemy, iż w dniu 22 listopada 2017 r. Rada Gminy Wysokie podjęła uchwałę o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wysokie na lata 2015-2022 (2016-2022)

Przedmiotowy dokument został zaktualizowany względem pierwotnej wersji podjętej Uchwałą Nr-XXIV/175//2017 Rady Gminy Wysokie z dnia 31/05/2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wysokie na lata 2016 - 2022.

Zmiana treści Programu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, opracowana została z uwzględnieniem zaleceń zawartych w pkt 4 "Aktualizacja programu rewitalizacji wpisanego do wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego" oraz Procedury oceny programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 (Załącznik do uchwały Nr CCX/4147/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r.).

Wprowadzone w LPR zmiany stanowią nieznaczne modyfikacje pierwotnej treści dokumentu i miały na celu doprecyzowanie istniejących zapisów, ich uszczegółowienie i uzupełnienie.

Uwzględnienie zmian pozwoli na skuteczniejsze aplikowanie o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach aktualizacji LPR wprowadzono następujące zmiany:

- zmodyfikowano listę przedsięwzięć podstawowych poprzez dodanie projektu z listy uzupełniającej,
- zaktualizowano szacunkowe ramy finansowe przedsięwzięć,
- uszczegółowiono opisy przedsięwzięć planowanych do aplikowania w ramach Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wysokie na lata 2015-2022 po aktualizacji.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software